طریقه تبدیل BCD به Gary (گری)

طریقه تبدیل BCD به Gary (گری):

1- بیت اول ( از کد BCD) از سمت چپ بدون تغییر می ماند و میشود بیت اول از سمت چپ کد گری.

2- بیت اول با دوم XOR میشود و بیت دوم گری را تولید میکند.

3- بیت دوم با بیت سوم XOR میشود و بیت سوم گری را تولید میکند.

4- بیت سوم با بیت چهارم XOR میشود و بیت چهارم گری را تولید میکند.

نکته: حداکثر مقدار کد گری عدد 9 می باشد.

نکته: نتیجه XOR دو بیت وقتی یک میشود که مقادیرشان مخالف هم باشد.

0 Xor 0 = 0

0 Xor 1 = 1

1 Xor 0 = 1

1 Xor 1 = 0

در پایین شمای گرافیکی این تبدیل رو میبینید

استفاده از این پست با/بدون اجازه نویسنده و یا ذکر منبع آزاد است.

  
نویسنده : عارف رضایی ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠